MadaSoft PC-Info

Versjon 3.1

Hardware og software inventory. Henter inn informasjon om PC'er/Servere via en agent som kan kjøres via et login-script eller lokalt på maskinen. Har også mulighet for å "scanne" nettet for andre enheter som printere og nettverkskomponenter etc. Benytter bl.a SNMP og WMI. Dataene lagres i en database hvor man kan hente ut oversikt over alle maskinene, hvilken hardware de har, og hvilken software de har installert. Gir en god lisensoversikt.

Last ned PC-Info 3.1 (ca. 8 MB)

Plattform:    Win9x/NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista (PC-Info Server kan kun gå på Windows 2000 SP3 eller nyere).

Produkt

Pris eks. mva

PC-Info versjon 3.1 3.738,-
Oppgradring fra 2.7 til 3.1 2.050,-
Oppgradring fra 2.x til 3.1 2.770,-
CD-kit 110,-

Lisens til versjon 3.1 gir tilgang til alle oppdateringer til 3.x. D.v.s versjon 3.0.x. Oppdateringer vil være tilgjengelig fra WebUpdate i PC-Info Manager.


Copyright © 1997-2015 MadaSoft, Martin Dahling. Med enerett.